Използване на нашите Услуги

Трябва да спазвате всички правила, които ви се предоставят в Услугите.

Не злоупотребявайте с Услугите ни. Например не ги възпрепятствайте и не се опитвайте да осъществявате достъп до тях по начин, различен от предоставените от нас интерфейс и инструкции. Можете да използвате нашите Услуги единствено както е разрешено от закона, включително приложимите закони и разпоредби за контрол на износа и реекспорта. Може да преустановим или спрем да ви предоставяме Услугите си, ако не спазвате условията или правилата ни или ако извършваме проверка на предполагаема злоупотреба.

Използването на Услугите ни не ви дава притежание върху права на интелектуална собственост в тях или върху съдържанието, до което осъществявате достъп. Не можете да използвате съдържание от Услугите ни, освен ако не получите разрешение от собственика му или ако това не е разрешено от закона по друг начин. Тези условия не ви дават правото да ползвате маркови характеристики или логотипи, използвани в Услугите ни. Не премахвайте, не прикривайте и не променяйте правни съобщения, показвани във или заедно с Услугите ни.

Услугите ни показват и съдържание, което не е на PartyMe. Отговорността за него се носи изцяло от субекта, който го предоставя. Възможно е да преглеждаме съдържание, за да определим дали не е незаконно или не нарушава правилата ни, и ако имаме достатъчно основания да смятаме, че е така, може да го премахнем или да откажем да го показваме. Това не означава непременно, че преглеждаме съдържанието, затова, моля, не приемайте, че го правим.

Във връзка с използването на Услугите от ваша страна може да ви изпращаме служебни или администраторски съобщения и друга информация. Може да се откажете от някои от тях.

Някои от Услугите ни са налични за мобилни устройства. Не ги използвайте по начин, който Ви разсейва и Ви пречи да спазвате законите за движение по пътищата или за безопасност.

Вашият профил в PartyMe

Може да ви е необходим профил в PartyMe, за да използвате някои от Услугите ни. Можете да си създадете свой собствен профил в PartyMe или такъв може да ви бъде зададен от вашия работодател. Ако използвате профил в PartyMe, зададен ви от вашия работодател, може да важат различни или допълнителни условия и е възможно работодателя ви да има достъп до профила ви или да може да го деактивира.

За да защитите Профила си в PartyMe, не съобщавайте паролата си на никого. Вие сте отговорни за извършваната в него или чрез него дейност. Избягвайте да използвате същата парола като тази за Профила Ви в PartyMe за приложения на трети лица. Ако научите за неупълномощена употреба паролата или Профила си в PartyMe, изпълнете тези инструкции.

Поверителност и защита на авторските права

Правилата за поверителност на PartyMe обясняват как третираме личната ви информация и защитаваме поверителността ви, когато използвате Услугите ни. С използването на Услугите ни приемате, че PartyMe може да ползва тези данни съгласно правилата си за поверителност.

Отговаряме на известия за предполагаемо нарушаване на авторски права и прекратяваме профилите на многократните нарушители съгласно процедурата, изложена в Закона за авторските права в цифровото хилядолетие на България.

Предоставяме информация, за да помогнем на притежателите на авторските права да управляват интелектуалната си собственост онлайн. Ако смятате, че някой нарушава авторските ви права, и искате да ни уведомите, можете да намерите информация за изпращането на известия и правилата на PartyMe относно отговарянето на тях в Помощния ни център.

Съдържанието ви в нашите Услуги

Някои от Услугите ни ви позволяват да качвате, подавате, съхранявате, изпращате или получавате съдържание. Вие си запазвате всички права на интелектуална собственост, които имате за него. Накратко, това, което ви принадлежи, си остава ваше.

Когато качвате, подавате, съхранявате, изпращате или получавате съдържание към или през Услугите ни, давате на PartyMe (и на работещите съвместно с нас) валиден в целия свят лиценз да използваме, хостваме, съхраняваме, възпроизвеждаме, модифицираме, създаваме производни произведения (например такива в резултат от превод, адаптация или други изменения, направени от нас, за да работи съдържанието ви по-добре с Услугите ни), съобщаваме, публикуваме, представяме публично, показваме публично и разпространяваме това съдържание. Правата, които предоставяте в този лиценз, са за ограничените цели на осигуряването на работата, популяризирането и подобряването на Услугите ни, както и на разработването на нови.. Някои Услуги може да ви предложат възможности за достъп и премахване на съдържанието, предоставено на тях. Също така в някои наши Услуги има условия или настройки, които ограничават сферата на употреба от наша страна на предоставеното от вас съдържание в тях. Уверете се, че имате необходимите права да ни предоставите този лиценз за съдържанието, което изпращате в Услугите ни.

Автоматизираните ни системи анализират съдържанието ви (включително имейлите ви), за да ви предоставят подходящи лично за вас функции на продуктите, като например персонализирани резултати от търсенето, специално приспособено рекламиране. Този анализ се извършва, докато съдържанието се изпраща, получава и когато се съхранява.

Ако имате Профил в PartyMe, може да показваме името и снимката на Профила Ви, както и действията, които предприемате в приложения на PartyMe или в свързани с Профила Ви в PartyMe приложения на трети лица (например означавания с +1, изготвени от Вас отзиви и публикувани от Вас коментари) в Услугите ни, включително показването им в реклами и друг търговски контекст. Ще уважим направения от Вас избор за ограничаване на настройките за видимостта или споделянето в Профила Ви в PartyMe. Например, можете да изберете настройките си така, че името и снимката Ви да не се показват в реклама.

Всичко за софтуера в Услугите ни

Когато дадена Услуга изисква или включва софтуер за изтегляне, той може да се актуализира автоматично на устройството ви, щом бъде налице нова версия или функция. Някои Услуги може да ви позволят да коригирате настройките си за автоматично актуализиране.

PartyMe ви дава персонален, валиден в целия свят, неизключителен, без право на преотстъпване и без лицензионни възнаграждения лиценз за използване на софтуера, предоставен ви от нас като част от Услугите. Този лиценз е с единствена цел да можете да работите със и да се възползвате от Услугите в предоставения от PartyMe вид и по разрешения от настоящите условия начин. Не можете да копирате, променяте, разпространявате, продавате или отдавате под наем която и да е част от нашите Услуги или включения в тях софтуер, нито да прилагате обратно инженерство или да правите опити за извличане на изходния код на такъв софтуер, освен ако законите забраняват тези ограничения или ако имате писмено разрешение от нас.

Промяна и прекратяване на Услугите ни

Постоянно променяме и подобряваме Услугите си. Може периодично да добавяме или премахваме функционалност или характеристики, както и да преустановим или спрем изцяло дадена Услуга.

Можете да спрете да използвате Услугите ни по всяко време, въпреки че ще съжаляваме, че се отказвате. PartyMe може също да спре да ви предоставя Услугите или по всяко време да добави или създаде нови ограничения за тях.

Смятаме, че вашите данни ви принадлежат и запазването на достъпа ви до тях е важно. Ако преустановим дадена Услуга, когато това е разумно възможно, ще ви предупредим в разумни срокове и ще ви дадем възможност да извлечете информацията си от нея.

Нашите гаранции и откази от отговорност

Предоставяме Услугите си с уменията и грижата на добрия търговец и се надяваме, че ще ви е приятно да ги използвате. Има някои неща относно тях обаче, за които не даваме обещания.

Освен както е изрично посочено в настоящите или в допълнителни условия, нито PartyMe, нито нейните доставчици или дистрибутори дават каквито и да е конкретни обещания относно услугите. Например не поемаме никакви ангажименти относно съдържанието в услугите, конкретната им функционалност, тяхната надеждност, достъпност или способност да отговорят на нуждите ви. Предоставяме услугите във вида, в който са.

Някои юрисдикции предоставят определени гаранции, като например подразбиращи се гаранции за продаваемост, пригодност за конкретна цел и ненарушение. Доколкото това е разрешено от закона, изключваме всички гаранции.

Отговорност за нашите Услуги

Когато това е разрешено от закона, PartyMe и нейните доставчици и дистрибутори не носят отговорност за пропуснати ползи, приходи или загубени данни, финансови загуби или косвени, специални, произтичащи, примерни или наказателни щети.

Доколкото това е разрешено от закона, общата отговорност на PartyMe и нейните доставчици и дистрибутори за всеки иск съгласно тези условия, включително за всички подразбиращи се гаранции, се ограничава до сумата, която сте ни платили за използването на услугите (или ако изберем това, да ви предоставим услугите отново).

Във всички случаи PartyMe и нейните доставчици и дистрибутори не носят отговорност за никакви загуби или щети, които не са логично предвидими

Съзнаваме, че в някои държави може да имате законови права като потребител. Ако използвате Услугите за лични цели, нищо в тези условия и всички допълнителни условия не ограничава които и да е законови права на потребител, които не могат да се отменят с договор.

Използване на Услугите ни за бизнес цели

Ако използвате Услугите ни от името на фирма, тя приема тези условия. Ще предпазва и освобождава от отговорност PartyMe и нейните партньори, длъжностни лица, законни представители и служители от всякакви искове, дела или съдебни производства, възникнали от или свързани с използването на Услугите или нарушаването на тези условия, включително отговорност или разходи, възникващи вследствие на искове, загуби, щети, дела, решения, съдебни разноски и адвокатски такси.

Всичко за тези Условия

Възможно е да променим тези условия или допълнителните условия, които са в сила за дадена Услуга – например, за да отразят изменения в закона или в Услугите ни. Трябва да проверявате условията редовно. Ще публикуваме известие за промените в условията на тази страница. Ще публикуваме известие за променените допълнителни условия в съответната Услуга. Промените нямат обратна сила и ще влязат в действие не по-рано от четиринадесет дни след публикуването си. Промените относно нова функционалност в Услуга или направени по причини от правен характер ще влязат обаче в сила незабавно. Ако не приемате променените условия за дадена Услуга, трябва да спрете да я използвате.

Ако не спазвате тези условия и ние не предприемем действие веднага, това не означава, че се отказваме от права, които може да имаме (например да предприемем действие в бъдеще).

Ако се окаже, че определено условие не е приложимо, това няма да се отрази върху другите условия.

Съдилищата в някои държави не прилагат законодателството на България при някои типове спорове. Ако пребивавате в една от тези държави, когато прилагането на законодателството на България не се разрешава, за такива спорове, отнасящи се до настоящите условия, ще са в сила законите на държавата ви. Във всички други случаи приемате, че законите на България, с изключение на тези, отнасящи се до избора на приложимо законодателство, ще са в сила за всички спорове, произтичащи от или свързани с тези условия или с Услугите. Аналогично, ако законите в държавата ви не ви позволяват да приемете юрисдикцията на съдилищата в окръг София, България, местните съдилища в държавата ви ще имат юрисдикция за спорове, свързани с тези условия. Във всички други случаи всички искове, произтичащи от или свързани с настоящите условия или с Услугите, ще се разглеждат изключително във федералните или щатските съдилища на окръг София, България, и вие и PartyMe приемате юрисдикцията на тези съдилища.

За информация как да се свържете с PartyMe, моля, посетете страницата за връзка с нас.